Lourdy Vera. at ang kanyang DUTERTE FINGER… 

Planking? Walang kwenta….

Lourdy Vera. at ang kanyang DUTERTE FINGER…

Planking? Walang kwenta….